กิจกรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องบรรยาย 2 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

วันที่อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุก...

 
การประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 
งานประกวดผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทุกสถาบันทั่วประเทศ

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อาคารศูนย์อุบัติเหต...

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน"

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้อง Board Room ของภาควิชาฯ เวลา 13.00 -16.30 น. ณ...

 
ดูการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2558 อาจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น และ อาจารย์ แพทย์หญิงพรรอร เฉ...

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2558

แพทย์ประจำบ้านรดน้ำขอพรอาจารย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ...

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2557

แพทย์ประจำบ้านรดน้ำขอพรอาจารย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย วันศุกร์ 11เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ภาควิชาเ...

 
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556

ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2557 ณ ห้องประชุมศูนย์อบรมสถานการณ์จำลอง ชั้น 2 ตึก อำนวยการเก่า โรงพ...

 
ER Team

กิจกรรม ER Team ของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชสาสตร์ฉุกเฉิน