เชื้อโรคในน้ำลาย ภัยเงียบที่นึกไม่ถึง

โดย :  ทพญ.ธนพร ทองจูด
ผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล