รักษารากฟัน เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

โดย : ทพญ.อัจนา เพียรพานิช     ผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรักษารากฟัน
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล