สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

  

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.15 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 โซน เอ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ที่โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 โซน เอ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2-15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และสามารถร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2566