กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

 

      กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site CNMI) (สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี)

เป็นเวทีพบกันระหว่างนักศึกษาแพทย์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยจับคู่ในการทำวิจัย/เรียนรู้กระบวนการวิจัยตามความสนใจที่ตรงกัน

และประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลความถนัดของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

พร้อมทั้ง Sharing ประสบการณ์ทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

กิจกรรมจัดในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 2C2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย 2 ชั้น 2 โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

enlightenedสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://is.gd/EsQ5D4 หรือ QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th