ค โควิด

ค โควิด
Volume: 
ฉบับที่ 41 เดือนกรกฎาคม 2564
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ค โควิด

ก เอ๋ย กไก่          
ไข่อุ่นอุ่นในเล้า
ขวดเป็นของเรา      
ควายเป็นของท้องนา
คนต้องขึงขัง          
ระฆังตีบอกเวลา
งู งึมงำผวา             
จานจำใจทุกข์ทน
แหวนไว้ลงยา         
ชาวประชาอย่าสับสน
โควิดช่างซุกซน         
เราต้องพ้นจากโรคภัย

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 41