จริงหรือไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้ออีก?

จริงหรือไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้ออีก?
Volume: 
ฉบับที่ 41 เดือนกรกฎาคม 2564
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จริงหรือไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้ออีก?

เนื่องจากวัคซีนป้องกัน COVID-19 แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแตกต่างกัน  ตั้งแต่ ร้อยละ 50.3 เป็นต้นไป เช่น Sinovac ซึ่งเป็นชนิดเชื้อตาย หรือ ในวัคซีนของ Pfizer หรือ Moderna ซึ่งเป็นชนิดเอ็มอาร์เอนเอที่ป้องกันได้มากกว่าร้อยละ 90

    ระยะเวลาหลังจากที่ได้รับวัคซีน โดยทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับเข็มสุดท้ายตามกำหนด จึงจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพียงพอสำหรับป้องกันการติดเชื้อ บางคนรับวัคซีนเพียงเข็มเดียว ทั้งที่วัคซีนตัวนั้นกำหนดให้รับสองเข็ม แต่ไปรับเชื้อขึ้นมาก่อน ทำให้ร่างกายยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ โดยมีรายงานจาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ว่าวัคซีนของ Pfizer หรือ Moderna มีประสิทธิภาพป้องกันได้ร้อยละ 80 หลังจากเข็มแรก ขณะที่ถ้าครบสองเข็มจะป้องกันได้ร้อยละ 90

    วัคซีนแต่ละชนิดอาจมีระยะเวลาที่ภูมิคุ้มกันขึ้นและเพียงพอสำหรับการป้องกันที่แตกต่างกันไป ทำให้บางรายต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น
    ในอีกมุมหนึ่ง คือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้วัคซีนบางชนิดซึ่งใช้เชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่ได้กลายพันธุ์ในการทำวัคซีน ทำให้การป้องกันเชื้อ COVID-19 บางสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์อังกฤษ หรือ สายพันธุ์อินเดีย ไม่ได้ประสิทธิภาพ 
 

 

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 41