การบีบนวดเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคเก๊าต์ได้จริงหรือ

Volume: 
ฉบับที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2558
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การบีบนวดเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคเก๊าต์ได้จริงหรือ?

โรคเก๊าต์

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบ ทำให้เกิดอาการปวดข้อ ข้อบวม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนมากจะเกิดบริเวณข้อโคนนิ้วโป้งเท้า ข้อเท้า และยังสามารถเกิดกับข้ออื่น ๆ ในร่างกายได้ การอักเสบในโรคเก๊าต์เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีระดับกรดยูริคในเลือดสูง หรือสูงขึ้นอย่างทันที ทำให้กรดยูริคไปสะสมอยู่ในข้อ ผลึกของกรดยูริคที่อยู่ในข้อนี้จะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวในข้อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการปล่อยสารบางอย่างออกมาทำให้เกิดการอักเสบ ดังนั้น ข้ออักเสบที่เกิดขึ้นในโรคเก๊าต์ มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริคในเลือด  และในข้ออย่างทันที เช่น การรับประทานเหล้าเบียร์หรืออาหารที่มีปริมาณกรดยูริคสูง หรือการลดกรดยูริคในเลือดด้วยการรับประทานยาลดกรดยูริคก็อาจทำโรคกำเริบได้

การบีบนวดเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคเก๊าต์ได้จริงหรือ?

การบีบนวดธรรมดา ปกติแล้วไม่ทำให้เกิดการกำเริบของโรคเก๊าต์ เพราะไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริคในเลือด เว้นแต่ถ้าการบีบนวดนั้นทำด้วยความรุนแรงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบบริเวณข้อ จนทำให้เกิดการกำเริบได้หรือการบีบนวดนั้นไปโดนบริเวณที่มีการสะสมของกรดยูริคใต้ผิวหนังเป็นก้อนที่เรียกว่าก้อนโทฟัส (Tophus) ก็อาจทำให้มีกรดยูริคเข้ามาในเลือดหรือกรดยูริคสะสมไปที่ข้อทำให้เกิดการอักเสบของข้อได้ แต่กรณีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

เนื้อหาภายในฉบับที่ 21