เล่นบาสฯ ตั้งแต่เด็กทำให้สูงขึ้นจริงหรือไม่

เล่นบาสฯ ตั้งแต่เด็กทำให้สูงขึ้นจริงหรือไม่
Volume: 
ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2556
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เล่นบาสฯ ตั้งแต่เด็กทำให้สูงขึ้นจริงหรือไม่

การเล่นบาสฯหรือกีฬาอื่นๆ ตั้งแต่เด็ก ทําให้สูงขึ้นจริงหรือไม่ คําตอบ คือ ไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยเดียวที่ทําให้สูงขึ้น โดยทั่วไป เด็กที่ยังไม่เป็นหนุ่มสาว จะสูงขึ้นปีละ 4-6 เซนติเมตร เมื่อเริ่มเข้าวัยหนุ่มสาวจะมีช่วงที่เด็กโตเร็วขึ้นอาจสูงขึ้นได้ถึงปีละ 8-10 เซนติเมตร เลยทีเดียว

เล่นบาสฯ ตั้งแต่เด็กทำให้สูงขึ้นจริงหรือไม่

คนมักเข้าใจว่าเล่นบาสฯ ทําให้สูง ซึ่งอาจจะไม่ถูกนัก ถ้ามองในอีกด้านหนึ่ง น่าจะเป็นเพราะคนจะเล่นบาสฯ ได้ดี มักตัวสูง กล่าวคือ ชนิดของกีฬาเลือกผู้เล่นน่าจะถูกกว่า และในทางกลับกัน การออกกําลังกายหักโหมจนมีน้ำหนักตัวลดลง อาจไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

ความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ หรือการมีความสูงเพิ่มขึ้นของเด็ก เกิดจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ ความสูงของพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่สูง ลูกมักสูงไปด้วย นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญคือ การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีภาวะโภชนาการที่ดี ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่  ได้สารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ครบถ้วน นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ออกกําลังกายสม่ำเสมอ (ไมเนนเฉพาะกีฬาบาสฯ)  มีฮอร์โมนปกติ ถ้ามีโรคประจําาตัวก็ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เด็กก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีตามศักยภาพ

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 9