ความท้าทายครั้งใหม่ของไทย ในการเตรียมรับมือ “AEC”

ความท้าทายครั้งใหม่ของไทย ในการเตรียมรับมือ “AEC”
Volume: 
ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2556
Column: 
Surrounding
Writer Name: 
กองบรรณาธิการ
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 9