ความท้าทายครั้งใหม่ของไทย ในการเตรียมรับมือ “AEC”

เนื้อหาภายในฉบับที่ 9