นิตยสารทุกฉบับ
รวมนิตยสาร
บทความประจำ
เลือกดูบทความจากทุกเล่ม
ค้นหาบทความ
ค้นหาจากหัวข้อ

You are here

[ The Departure ] ตกกระไดพลอยโจน

Volume: 
ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2555
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
นพ.ปิยภัทร ชุณหรัศมิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 5