เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

Volume: 
ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2555
Column: 
Surrounding
Writer Name: 
เรื่องโดย ปริศนา ขอบคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ขอบคุณภาพวัดพันเตา จากคุณประทีป ดวงแก้ว, ขอบคุณภาพเรือไฟ จากคุณอดุล ตัณฑโกศัย

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

เปิดตำนาน ‘ลอยกระทงสี่ภาค’

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 5