บทความที่น่าสนใจ
ARTICLE  

You are here

 
จำนวนวันนอนเป็นตัวชี้วัดการบริหารโรงพยาบาล เพราะมีความสำคัญต่ออัตราการหมุนเวียนเตียงที่มีอยู่จำกัด
 
6 เคล็ดไม่ลับให้การทำงานแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ
 
ซึ่งเป็นเครื่องมือคุณภาพ เพื่อตรวจติดตามการผันแปรของกระบวนการดูแลรักษา และศึกษาสาเหตุของการผันแปรที่เกิดขึ้น ผังควบ...
 
"ความเหงา" มีอันตรายมากกว่าที่เราคิด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง บอกให้เรารู้ว่าความเหงานั้นสามารถบ...
 
อันตรายจากแสงสีฟ้าในจอคอมพิวเตอร์
แสงสีฟ้า มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพที...
 
คุณลักษณะของผู้ป่วย จำนวนวันนอน ค่ารักษาต่อการนอนโรงพยาบาล และผลลัพธ์ของการกลับมานอนโรงพยาบาล โดยไม่ได้นัดหมายภาย...

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2