ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์


ตารางแพทย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

   Click Download ตารางแพทย์ >> 


วันจันทร์

เวลา แพทย์
เช้า   อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล                   
บ่าย อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล / รศ.พญ.ชลธิชา สถิระพจน์
เย็น อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ์

วันอังคาร

เวลา แพทย์
เช้า   อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ์                
บ่าย รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ / รศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสริญ
เย็น รศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสริญ

วันพุธ

เวลา แพทย์
เช้า   อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล / อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ์   
บ่าย อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล
เย็น ผศ.พญ.อรวิน วัลลิภากร

วันพฤหัสบดี

เวลา แพทย์
เช้า  
บ่าย อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล  / อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ์
เย็น อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส

วันศุกร์

เวลา แพทย์
เช้า   อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล / อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ์
บ่าย อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล
เย็น อ.พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา

วันเสาร์

เวลา แพทย์
เช้า   รศ.พญ.ชลธิชา สถิระพจน์ / อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ์
บ่าย ปิดให้บริการ
เย็น ปิดให้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.ยื่นบัตรนัดก่อนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ

2.กรณีใช้บริการ Rama Appoinment สามารถกด Check in ก่อนเวลานัด 30 นาที
(การ Check in มาทาง Rama Appoinment เป็นการยืนยันการมาตรวจเท่านั้น)

ขั้นตอนการนัดหมาย
1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
- นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-2003323-4

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น
  • วันเสาร์            เวลา 08.30 – 11.30 น.

- นัดหมายด้วยตนเองที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
2.กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล  สามารถทำบัตร รพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr
*ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อัตราค่าบริการ
- ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน )

- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค )
- สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เวลาเปิดบริการ    
เวลาทำการ : 

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 18.00 น.

  • วันเสาร์           เวลา 07.30 – 12.00 น.

    *ปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ติดต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 3 โซนแอล(Zone L)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2003323-4


 

 

ย้อนกลับ   หน้าหลัก