ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอกพิเศษ เวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย


หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอกพิเศษ เวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย


ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โซน R 0 2200 4288 (โทรนัดตั้งแต่ 13.00- 19.00 น.)

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า


คลินิกอาจารย์แพทย์ เปิดทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -11.30 น.
(ยกเว้นวันพุธ เปิดเวลา 13.00-16.00 น.)
สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ra.mahidol.ac.th/mr/


การให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวหนังทั่วไปเช่น สิว ฝ้า กระ แผลเป็น ผมร่วง สะเก็ดเงิน ด่างขาว มะเร็วผิวหนัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรักษาโดยวิธีการเลเซอร์ ในผู้ที่มีปัญหาริ้วรอย ไฝ ฝ้า กระ เส้นเลือดขอด กำจัดขน การปลูกผม ลบรอยสัก ฯลฯ และการรักษาโดยการทำศัลยกรรมตกแต่งต่างๆ เช่น ทำตาสองชั้น เสริมจมูก เสริมคาง ดึงหน้า ดูดไขมัน รวมถึงการปลูกผมถาวร อีกทั้งมีการรักษาด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต เช่น โรคสะเก็ตเงิน โรคด่างขาว เป็นต้น

 
เลเซอร์ผิวหนัง
วันจันทร์  
แพทย์ เวลา

พญ.ชนิตว์วัณณ์  วิชญชาคร

13.00 - 16.00 น.

พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ 

13.00 - 16.00 น.

ศ.คลินิก.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน

13.00 - 16.00 น. (สัปดาห์ 2, 4)

พญ.อัจจิมา สุรรณจินดา

17.30 - 20.00 น.

พญ.ปราณี เศวตวิลาศ

09.00 - 12.00 น.


 

วันอังคาร  
แพทย์ เวลา

รศ.สุธินี รัตนิน

13.00 - 16.00 น.

ผศ.กมุทมาถ จันทร์ประภาพ 

13.00 - 16.00 น.

ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร

14.00 - 16.00 น.

พญ.ปราณี เศวตวิลาศ

09.00 - 12.00 น.

 

13.00 - 16.00 น.

พญ.จุฑามาศ ตันคุณากร

13.00 - 16.00 น.

 

วันพุธ  
แพทย์ เวลา

รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน

13.00 - 16.00 น.

นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์     

13.00 - 16.00 น.

ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช

13.30 - 16.00 น.

พญ.ปราณี เศวตวิลาศ    

13.00 - 16.00 น.

พญ.กุลสุภา นิมมานนิตย์

13.00 - 16.00 น.

รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร

16.30 - 20.00 น.

 

วันพฤหัสบดี  
แพทย์ เวลา

นพ.กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา

13.00 - 16.00 น.

พญ.วิภาวี อุนสกุล  

13.00 - 16.00 น.

พญ.ปราณี เศวตวิลาศ

09.00 - 12.00 น.

 

13.00 - 16.00 น.

นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม

13.00 - 16.00 น.

นพ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ

13.00 - 16.00 น.

 

วันศุกร์  
แพทย์ เวลา

ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร

14.30 - 16.00 น.

รศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร  13.00 - 16.00 น.

รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร

13.00 - 16.00 น.

16.30 - 20.00 น.

นพ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์

13.00 - 16.00 น.

พญ.ปราณี เศวตวิลาศ

10.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.

 


 

วันเสาร์  
แพทย์ เวลา

 รศ.สุธินี รัตนิน 

08.30-12.00 น.

 


 

วันอาทิตย์  
แพทย์ เวลา

รศ. พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร 

08.30-12.00 น.

 


ศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย
แพทย์ประจำ

วัน แพทย์

จันทร์

นพ. สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ (เช้า)

อังคาร 

ผศ.นพ.สุรเวช น้ำหอม (ผ่าตัด)

 

นพ.เฉลิมพงศ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

พุธ

นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์(ตรวจ+ผ่าตัด)

9.00 - 12.00 น.

 

ผศ.นพ.อัจฉริยะ สาโรวาท (ผ่าตัด)

พฤหัสบดี

พญ.งามเฉิด สิตภาหุล (เช้า)

 

รศ.นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์ (ผ่าตัด)

ศุกร์

ผศ.นพ.อัจฉริยะ สาโรวาท (บ่าย)

 

นพ.สุรเวช น้ำหอม (ผ่าตัด)

 

นพ.ฐิติ ตันติธรรม (เช้า)

* รับเฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น

Click Download >> 

ขั้นตอนการให้บริการ
  1. ยื่นบัตรนัดที่เคาร์เตอร์พยาบาล

  2. นั่งรอเพื่อรับหมายเลขให้บริการ (Service Card)

  3. รอเรียกรับหมายเลขให้บริการในการเข้าตรวจ

  4. เมื่อผู้ป่วยรับการตรวจเรียบร้อย กรุณานั่งรอเพื่อรับบัตรนัดและชำระเงินค่าบริการหรือรับยา โดยมีเจ้าหน้าที่พาไป

  5. หากผู้ป่วยรอนานเกิน 15 นาที กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล


หมายเหตุ

กรณีผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจรักษาหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้ทำการนัดพบแพทย์ไว้ กรุณาติดต่อที่แผนกผิวหนัง ชั้น 2 ZONE J เพื่อทำการตรวจผิวหนัง หากแพทย์มีความเห็นให้ผู้ป่วยรักษาโดยการทำเลเซอร์หรือการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ป่วยขึ้นมาปรึกษาที่ศูนย์เลเซอร์ และศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ชั้น 4 ZONE R หลังตรวจเสร็จหมายเหตุ     :    กรุณาแจ้งโทรทำนัดล่วงหน้าเพื่อสอบถามรายละเอียด


 

ย้อนกลับหน้าหลัก