ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center)

ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center)

          ให้บริการฟอกเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีเตียงพักที่ให้บริการเป็นสัดส่วน จำนวน ๑๖ เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมทั้งให้บริการไตเทียมเคลื่อนที่ถึงเตียงผู้ป่วยในกรณีที่ภาวะวิกฤต