พระราชทานนามอาคาร “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์”


พระราชทานนามอาคาร “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์”


เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์  ได้มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อขอพระราชทานนามอาคารที่จะสร้างใหม่นี้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามอาคารหลังใหม่นี้ว่า “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเงินบริจาคที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นทุนก่อสร้างเริ่มต้น จำนวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑