มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

ผลงานวิชาการ หน่วยวิจัยจุลชีววิทยา

2022 Thongpradit, S., Prasongtanakij, S., Srisala, S., Kumsang, Y., Chanprasertyothin, S., Boonkongchuen, P., Pitidhammabhorn, D., Manomaipiboon, P., Somchaiyanon, P., Chandanachulaka, S., Hirunrueng, T., Ongphiphadhanakul, B. (2022).A Simple Method to Detect SARS-CoV-2 in Wastewater at Low Virus Concentration. Journal of Environmental and Public Health
2022 Krajaejun, T., Rujirawat, T., Lohnoo, T., Yingyong, W., Sae-Chew, P., Reamtong, O., Kittichotirat, W., Patumcharoenpol, P. (2022).Secretome Profiling by Proteogenomic Analysis Shows Species-Specific, Temperature-Dependent, and Putative Virulence Proteins of Pythium insidiosum. Journal of Fungi,8(5)
2021 Htun, Z.M., Laikul, A., Pathomsakulwong, W., Yurayart, C., Lohnoo, T., Yingyong, W., Kumsang, Y., Payattikul, P., Sae-Chew, P., Rujirawat, T., Jittorntam, P., Jaturapaktrarak, C., Chongtrakool, P., Krajaejun, T.  (2021).Identification and biotyping of pythium insidiosum isolated from urban and rural areas of thailand by multiplex pcr, dna barcode, and proteomic analyses. Journal of Fungi,7(4)
2021 Sittipol, D., Rodpan, S., Ajingi, Y.S., Lohnoo, T., Lerksuthirat, T., Kumsang, Y., Yingyong, W., Khunrae, P., Rattanarojpong, T., Pattanapanyasat, K., Jongruja, N. (2021).Identification, overexpression, purification, and biochemical characterization of a novel hyperthermostable keratinase from Geoglobus acetivorans. 3 Biotech,11(1)
2021 Krajaejun, T., Kittichotirat, W., Patumcharoenpol, P., Rujirawat, T., Lohnoo, T., Yingyong, W. (2021).Genome data of four Pythium insidiosum strains from the phylogenetically-distinct clades I, II, and III. BMC Research Notes,14(1)
2021 Rotchanapreeda, T., Sae-Chew, P., Lohnoo, T., Yingyong, W., Rujirawat, T., Kumsang, Y., Payattikul, P., Jaturapaktrarak, C., Intaramat, A., Pathomsakulwong, W., Yurayart, C., Krajaejun, T. (2021).Immunological cross-reactivity of proteins extracted from the oomycete pythium insidiosum and the fungus basidiobolus ranarum compromises the detection specificity of immunodiagnostic assays for pythiosis. Journal of Fungi,7(6)
2021 Assawawiroonhakarn, S., Apiwattanakul, N., Pakakasama, S., Hongeng, S., Anurathapan, U., Yoksan, S., Klinmalai, C., Sae-Chew, P., Techasaensiri, C. (2021).Immunogenicity of Vero Cell Culture-derived Japanese Encephalitis Vaccine in Pediatric and Young Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients. Pediatric Infectious Disease Journal,264-268
2021 Tim-Aroon, T., Wichajarn, K., Katanyuwong, K., Tanpaiboon, P., Vatanavicharn, N., Sakpichaisakul, K., Kongkrapan, A., Eu-ahsunthornwattana, J., Thongpradit, S., Moolsuwan, K., Satproedprai, N., Mahasirimongkol, S., Lerksuthirat, T., Suktitipat, B., Jinawath, N., Wattanasirichaigoon, D. (2021).Infantile onset Sandhoff disease: clinical manifestation and a novel common mutation in Thai patients. BMC Pediatrics,21(1)
2021 Mar Htun, Z., Laikul, A., Pathomsakulwong, W., Yurayart, C., Lohnoo, T., Yingyong, W., Kumsang, Y., Payattikul, P., Sae-Chew, P., Rujirawat, T., Jaturapaktrarak, C., Chongtrakool, P., Krajaejun, T. (2021).An initial survey of 150 horses from Thailand for anti-Pythium insidiosum antibodies. Journal of Medical Mycology,31(1)
2021 Chiangjong, W., Panachan, J., Vanichapol, T., Pongsakul, N., Pongphitcha, P., Siriboonpiputtana, T., Lerksuthirat, T., Nuntnarumit, P., Supapannachart, S., Srisomsap, C., Svasti, J., Hongeng, S., Chutipongtanate, S. (2021).HMP-S7 is a novel anti-leukemic peptide discovered from human milk. Biomedicines,9(8)
2020 Jaturapaktrarak, C., Payattikul, P., Lohnoo, T., Kumsang, Y., Laikul, A., Pathomsakulwong, W., Yurayart, C., Tonpitak, W., Krajaejun, T. (2020).Protein A/G-based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of anti-Pythium insidiosum antibodies in human and animal subjects. BMC Research Notes,13(1)
2020 Htun, Z.M., Rotchanapreeda, T., Rujirawat, T., Lohnoo, T., Yingyong, W., Kumsang, Y., Sae-Chew, P., Payattikul, P., Yurayart, C., Limsivilai, O., Sonthayanon, P., Mangmee, S., Chongtrakool, P., Krajaejun, T. (2020).Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) for Identification of Pythium insidiosum. International Journal of Infectious Diseases,101149-159
2020 Sae-Chew, P., Rujirawat, T., Kumsang, Y., Payattikul, P., Lohnoo, T., Yingyong, W., Jaturapaktrarak, C., Rotchanapreeda, T., Reamtong, O., Srisuk, T., Kittichotirat, W., Krajaejun, T. (2020).Automated cell-free multiprotein synthesis facilitates the identification of a secretory, oligopeptide elicitor-like, immunoreactive protein of the oomycete Pythium insidiosum. mSystems,5(3)
2020 Krajaejun, T., Kittichotirat, W., Patumcharoenpol, P., Rujirawat, T., Lohnoo, T., Yingyong, W. (2020).Draft genome sequence of the oomycete Pythium destruens strain ATCC 64221 from a horse with pythiosis in Australia. BMC Research Notes,13(1)
2020 Rotchanapreeda, T., Kumsang, Y., Sae-Chew, P., Rujirawat, T., Lohnoo, T., Yingyong, W., Payattikul, P., Reamtong, O., Krajaejun, T. (2020).Expression, purification, and characterization of the recombinant exo-1,3-β-glucanase (Exo1) of the pathogenic oomycete Pythium insidiosum. Heliyon,6(6)
2020 Lerksuthirat, T., Wikiniyadhanee, R., Stitchantrakul, W., Chitphuk, S., Stansook, N., Pipatpanyanugoon, N., Jirawatnotai, S., Dejsuphong, D. (2020).A DNA repair player, ring finger protein 43, relieves etoposide-induced topoisomerase II poisoning. Genes to Cells,25(11) 718-729
2020 Wikiniyadhanee, R., Lerksuthirat, T., Stitchantrakul, W., Chitphuk, S., Sura, T., Dejsuphong, D. (2020).TRIM29 is required for efficient recruitment of 53BP1 in response to DNA double-strand breaks in vertebrate cells. FEBS Open Bio,10(10) 2055-2071
2020 Lerksuthirat, T., Wikiniyadhanee, R., Chitphuk, S., Stitchantrakul, W., Sampattavanich, S., Jirawatnotai, S., Jumpathong, J., Dejsuphong, D. (2020).Dna repair biosensor-identified dna damage activities of endophyte extracts from garcinia cowa. Biomolecules,10(12) 1-21
2019 Krajaejun, T., Lohnoo, T., Yingyong, W., Rujirawat, T., Kumsang, Y., Jongkhajornpong, P., Theerawatanasirikul, S., Kittichotirat, W., Reamtong, O., Yolanda, H. (2019).The repurposed drug disulfiram inhibits urease and aldehyde dehydrogenase and prevents in vitro growth of the oomycete pythium insidiosum. Antimicrobial Agents and Chemotherapy,63(8)
2019 Lohnoo, T., Yingyong, W., Kumsang, Y., Payattikul, P., Jaturapaktrarak, C., Laor, C., Aekplakorn, W., Krajaejun, T. (2019).Seroprevalence of anti-Pythium insidiosum antibodies in the Thai population. Medical Mycology,57(3) 284-290
2019 Sittipol, D., Saelao, P., Lohnoo, T., Lerksuthirat, T., Kumsang, Y., Yingyong, W., Khunrae, P., Rattanarojpong, T., Jongruja, N. (2019).Cloning, expression, purification and characterization of a thermo- and surfactant-stable protease from Thermomonospora curvata. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology,19
2019 Rujirawat, T., Patumcharoenpol, P., Kittichotirat, W., Krajaejun, T. (2019).Oomycete Gene Table: An online database for comparative genomic analyses of the oomycete microorganisms. Database,2019(1)
2019 Krajaejun, T., Reamtong, O., Lohnoo, T., Yingyong, W., Thammasudjarit, R. (2019).Assessment of temperature-dependent proteomes of Pythium insidiosum by using the SWISS-PROT database. Medical Mycology,57(7) 918-921