มอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ดีเด่นประจำปี  2560  
 
เอกสารประกอบประชุมวิชาการ เรื่อง Best Practices of  Risk Management in Nursing
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง Best Practices of  Risk Management in Nursing เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแร...
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทางสม...
 
ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีร่วมย้อนวันวาน "งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี"
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...
 
การพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเสนอเพื่อนๆ พี่ๆ หรือรุ่นน้องที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ท...
 
 Best Practices of Risk Management in Nursing
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Best Practices of Risk...
 
การอบรมปฏิบัติการเรื่อง "  Practical issue in Non communicable disease (NCD): Update 2017"
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Practical issue in Non communicable...
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้
นายกสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ พร้อ...
 
ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องพยาบาลร่วมวิชาชีพ ที่ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการโดยเริ่มในปี 2560
 
 ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับการยกย่อง จาก American Academy of Nursing
ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับการยกย่อง จาก American Academy of Nu...
 
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 4 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560 จากสมาคมพยา...