Nurse Alumni Lougne
เร็วๆ นี้ พี่น้องเราชาวสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีคอยฟังข่าวดีนะคะ..  
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอความร่วมมือจากสมาชิกศิษย์เก่าทุกรุ่น (ตั้งแต่ศิริราช-รามา 5 รุ่น และรามาฯ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 42) ในการกรอกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำบัตรสมาชิกและเป็นฐานข้อมูลของสมาคมฯ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอความร่วมมือจากสมาชิกศิษย์เก่าทุกรุ่น (ตั้งแต่ศิริราช-รามา 5 รุ่น และรามาฯ รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4...
 
ขอเชิญชวนน้องพี่พยาบาล ร่วมใจกัน...ซื้อสมุดบันทึก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมใจกัน...ซื้อสมุดบันทึก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี ในปี 2560
 
ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกรุ่น "ร่วมงานคืนสู่เหย้า 2559"
ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารศรีจุลทรัพย์
 
งาน "ด้วยรักและผูกพัน เชื่อมสายใยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน" ครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 - 19.00 น ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ศาลายา)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
เรื่อง "การเตรียมพร้อมของพยาบาลอาชีวอนามัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้...
 
การประชุมวิชาการเรื่อง All-Inclusive Care for Elders toward the Aged Society
จัดขึ้นในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 
ขอเชิญศิษย์เก่าพยาบาลทุกรุ่น ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา
ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา
 
ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acmrrama.com