แผลในใจ คุณค่าที่คู่ควร

แผลในใจ คุณค่าที่คู่ควร 
.... เพียงแต่ผมคิดว่า แผลในใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา
เพราะการที่มีแผลในใจ  จะทำให้เราสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้....
บทสนทนา  ในซีรี่ส์ญี่ปุ่น เรื่อง หน่วยแพทย์ติดปีก ภาค 2 (Code blue 2)

ทุกสิ่งล้วนมีดี และ ให้คุณค่าในแบบใดแบบหนึ่งเสมอ แผลในใจ ก็เช่นกัน เมื่อรู้จักนำมาใช้ เพื่อการเติบโต เพื่อการเข้าใจตนเอง....เพื่อการเข้าใจผู้อื่น... และ เพื่อการเข้าใจชีวิต.... มากขึ้น เพียงการเข้าใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใน 3 สิ่งนี้ จิตใจจะมีพลัง มีความสว่าง มีความแข็งแรง จิตใจที่มีลักษณะเช่นนี้ เป็นจิตใจที่มีคุณภาพ จะช่วยทำให้ผ่านอุปสรรคยากๆได้เสมอค่ะ :) แผลในใจ หรือ ความทุกข์ จึงไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ แต่ มีคุณค่าดีๆ ที่แอบซ่อนอยู่ด้านในค่ะ เปลี่ยนความทุกข์ ให้เป็นปัญญา  ปัญญาซึ่งมาจากความเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้น เข้าใจ...ตัวเราเอง (คือ ปัญญา) เข้าใจ...ผู้อื่น (คือ เมตตา)  และ เข้าใจ....โลกใบนี้มากขึ้น (คือ เข้าถึงสัจธรรม) ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ทำให้เราฉลาดขึ้น และ พร้อมกับ อ่อนโยนขึ้นด้วย ซึ่งนำมาสู่จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง แผลในใจ หรือ ความทุกข์ ให้คุณค่าดีๆ ในชีวิตได้เสมอ ขอเพียงแต่ รู้จักใช้ และ รู้จักมองค่ะ
บทความโดย ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
--------------------------------------------------------
เครดิตภาพ: http://www.iamru.by/hurt-or-heal/