ข้อคิดจากจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Himizu (2011)


"เธอต้องเข้มแข็งพอที่จะร้องไห้ออกมา และ ขอความช่วยเหลือคนอื่น"

ข้อคิดจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Himizu (2011)
เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ Tsunami ใน ปี 2011
(ไม่สปอยล์)

บางทีคนเรามักเข้าใจผิดว่า
คนที่เข้มแข็งต้องไม่ร้องไห้ 
คนที่เข้มแข็ง คือคนที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร

แต่ในความจริง
บางครั้ง การร้องไห้ออกมาได้ 
หมายถึง เรา"ยอมรับ" ว่า 
เรากำลังเจ็บปวด เรากำลังเสียใจ เรากำลังทุกข์ใจ... ฯลฯ

ความหมายสำคัญ คือ เรา "ยอมรับ" ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรา

"การยอมรับ" ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในใจ
โดยเฉพาะ ความรู้สึกด้านลบ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเรามักยอมรับได้ยาก

การยอมรับ ได้ คือ ความกล้าหาญ
คือ ความเข้มแข็ง ของจิตใจอย่างแท้จริง

การขอความช่วยเหลือคนอื่นก็เช่นกัน
เมื่อเราอยู่ในความจำเป็นที่ต้องการความช่วยเหลือ

การสามารถขอความช่วยเหลือคนอื่นได้
เป็นความกล้าหาญ
ที่จะ "ยอมรับ" สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และ วางอัตตาตัวตนของตัวเองลง

ดังนั้น ในบางครั้ง 
การร้องไห้ออกมา 
และ การขอความช่วยเหลือคนอื่นได้ 
คือ ความเข้มแข็งที่แท้จริง มากกว่า การปฏิเสธ

เพราะ คือ ความกล้าหาญที่จะยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเอง
และ สามารถวางทิฐิ และ อัตตาตัวตนลง

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง

:)

พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
----------------------------------------
หมายเหตุ : ภาพยนตร์มีฉาก และ เนื้อหาบางส่วนรุนแรง ควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำขณะชม

เครดิตภาพ : ภาพจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Himizu