ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 7...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคผิวหนัง ขอเชิญแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง 10+ สำหรับแพทย์ทั่วไป โรคผิวหนังต้...

 

แพรี่พาย แพร อมตา จิตตะเสนีย์

 

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง