โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ณ 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผ่านระบบ Webex Mettings วันจันทร์ที่ 19 เมษายน...

 

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 จึงจัดทำคลิปวีดีโอสั้นๆ ในประเด็นต่างๆ ส...

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งศูนย์การศึกาาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

 

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 

 

ม.มหิดล วิจัยสำเร็จ!! ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากน้ำลาย และการใช้เทคโนโลยี LAMP PCR” สามารถรู้ผลตร...

 

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

 

เปิดให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่อง 02-201-2257

...
 

ห้องประชุม 910  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

New Frontiers in Cancer Combat , August 8-9,2019 Centara Grand Hotel & Convention Center, Bangkok, Thailand