Tags: โรคความดันโลหิต
บทความ เรื่อง ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะที่ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท สามารถตรวจพบ ความดันโลหิต ต่ำได้โดยบังเอิญในบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะที่ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท สามารถตรวจพบความดันโลหิตต่ำได้โดยบังเอิญในบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
บทความสุขภาพ
05-06-2024

3

ความดันโลหิตสูง,โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง อาหารสามารถช่วยเราได้ กับ 10 เมนูอาหารลด โรคความดันโลหิตสูง จะต้องรับประทานอะไร หรือเลี่ยงสิ่งไหน หาคำตอบได้ในบทความนี้
บทความสุขภาพ
09-03-2023

2

วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีถูกจัดตั้งให้เป็นวัน ความดันเลือดสูงโลก (World Hypertension Day) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกัน “โรคความดันเลือดสูง”
บทความสุขภาพ
17-05-2020

1

วายร้ายตัวเงียบ “โรคความดันโลหิตสูง” ช้าน คือ ความดันโลหิตสูง วะฮ่าๆๆๆ อ๊า ฮ่าๆๆๆ จะเสียงดังทำไม ??? เออนั่นสิ ??? เพราะชั้นเป็นวายร้ายหน้าใส ขึ้นชื่อเรื่องความแนบเนียนยังไงหละ อยากรู้ไหมว่าทำไม? ฮิฮิ อยากรู้ก็ด้ายยยยยยยยย... เพราะคนส่วนใหญ่
ชุดภาพ
10-08-2016

0