แจ้งปิดหอผู้ป่วยระยะสั้น HSU1

แจ้งปิดหอผู้ป่วยระยะสั้น HSU1