ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O กรุ๊ป A และกรุ๊ป B

ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O กรุ๊ป A และกรุ๊ป B