งดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

งดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู