งดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและการผ่าตัด

ประกาศ

งดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและการผ่าตัด

เนื่องจากภาควิชาศัลยศาสตร์ จะจัดงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการ Ramathibodi Surgical Forum ครั้งที่ 10
ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557 

จึงขอแจ้งงดการให้บริการตรวจและผ่าตัด ดังนี้

1. งดการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมในเวลา โดยมีแพทย์ประจำบ้าน Standby เท่านั้น
2. งดการผ่าตัด elective case ทั้งหมด ยกเว้นการผ่าตัด Emergency case

 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้