กำหนดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลรามาธิบดี