ประกาศแจ้งย้ายห้องยาฉุกเฉิน

ประกาศแจ้งย้ายห้องยาฉุกเฉิน

 

เนื่องจากห้องยาฉุกเฉินจะดำเนินการย้ายที่ทำการ

จากอาคาร 1 ชั้น 1 ไปยังอาคารฉุกเฉินบริเวณห้องล้างพิษ

ในวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 08.30 ของวันรุ่งขึ้น

 

ระหว่างนี้จึงขอให้ผู้รับบริการติดต่อซื้อยา ติดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

                   เวลา 08.30 - 16.30 น.  รับบริการติดต่อซื้อยาที่ห้องยาเวชศาสตร์ครอบครัว อาคาร 4 ชั้น 1

                   เวลา 16.30 - 08.30 น. (วันรุ่งขึ้น)          รับบริการติดต่อซื้อยาที่ห้องยาผู้ป่วย อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ