คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น เปิดให้บริการแล้ว!!

คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น (Gender Variation Clinic / Gen V Clinic) เปิดให้บริการแล้ว!!