แจ้งลดการตรวจผู้ป่วยนอกของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แจ้งลดการตรวจผู้ป่วยนอกของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา