ประกาศแจ้งย้ายจุดชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ประกาศแจ้งย้ายจุดชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก