ขอแจ้งปิดการโดยสารลิฟต์อาคาร 1 เฉพาะชั้น 1 ฝั่งหน่วยนิติเวช

ขอแจ้งปิดการโดยสารลิฟต์อาคาร 1 เฉพาะชั้น 1 ฝั่งหน่วยนิติเวช