โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีการดำเนินกานรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566