ขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน สำหรับท่านที่สั่งจองวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

ขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน สำหรับท่านที่สั่งจองวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี