ข่าวการจราจรในวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 59

ข่าวการจราจรในวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 59 เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue (ACD) Summit ครั้งที่ 2