ขอเชิญร่วมงาน World diabetes day Eyes on Diabetes "เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม"

ขอเชิญร่วมงาน World diabetes day Eyes on Diabetes "เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม"