ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก