ประกาศแจ้งย้ายหน่วยโทรศัพท์กลาง

ประกาศแจ้งย้ายหน่วยโทรศัพท์กลาง