แจ้งเส้นทางไปอาคาร 4 ในระหว่างปิดทางเดินระหว่างอาคาร 1 และอาคารฉุกเฉิน

แจ้งเส้นทางไปอาคาร 4 ในระหว่างปิดทางเดินระหว่างอาคาร 1 และอาคารฉุกเฉิน