ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?