เปิดให้บริการแล้ววันนี้ Discharge Lounge ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ Discharge Lounge ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน