ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2562 (ภาคประชาชน)

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2562 (ภาคประชาชน)