ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้บริการตรวจ CT/MRI

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้บริการตรวจ CT/MRI