แจ้งเปิดทางเดินระหว่างอาคาร 1 - อาคาร 5

แจ้งเปิดทางเดินระหว่างอาคาร 1 - อาคาร 5