ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน