ขึ้น-ลง ใช้บันได สักนิด ห่างลิฟต์...ไกลจุดเสี่ยง

ขึ้น-ลง ใช้บันได สักนิด ห่างลิฟต์...ไกลจุดเสี่ยง