แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กไปยัง อาคาร 1 ชั้น 2

แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กไปยัง อาคาร 1 ชั้น 2